Page 12 - מצגת הקשר הרב דורי
P. 12

‫תוכנית הקשר הרב דורי הינה תוכנית ערכית חינוכית הבונה גשר ערכי בין דורי ומחזקת את מערכת הקשרים בין‬
                   ‫תלמידים בבתי הספר לבין האוכלוסייה המבוגרת‪ ,‬באמצעות הסביבה הטכנולוגית‪.‬‬

‫בתוכנית זו נפגשים בני נוער עם מבוגרים ומלמדים אותם‪ ,‬בשלב הראשון מיומנויות תקשוב בסיסיות‪ ,‬שימוש בדואר‬
‫אלקטרוני וגלישה באינטרנט‪ .‬בשלב השני נבנית תוכנית לתיעוד זיכרונותיהם של המבוגרים בתהליכי למידת חקר‪ ,‬תוך‬

                           ‫למידה ושימור המורשת היישובית‪ ,‬הקהילתית‪ ,‬הארצית והלאומית‪.‬‬
‫במפגשים הדדיים אלו תורם כל צד מיתרונותיו לחיזוק הקשר הבין דורי‪ .‬הלמידה ההדדית והשיתוף בחוויות תורמים‬

                   ‫להבנה טובה יותר של בן הדור האחר ובכך יוצרים מערכת שורשית וערכית בחברה‪.‬‬

‫מטרות משרד החינוך‪ :‬ברמת בתי הספר והתלמידים ‪ -‬העצמת האתוס הבית ספרי של ערכים חינוכיים‪ :‬ערכי התנדבות‬
‫ותרומה לזולת ולחברה‪ ,‬סבלנות וסובלנות‪ .‬יצירת קשר בין דורי‪ ,‬צמצום פער הדורות‪ ,‬חיזוק המורשת הארצית‬

    ‫והלאומית‪ ,‬תיעוד סיפורי המבוגרים‪ ,‬שיפור האקלים הבית ספרי‪ ,‬פיתוח כישורי מנהיגות והובלה של התלמידים‪.‬‬
‫מטרות המשרד לשיוויון חברתי‪ :‬ברמת האזרחים הותיקים ‪ -‬יצירת קשר בין דורי‪ ,‬צמצום פער הדורות‪ ,‬צמצום הפער‬
‫הדיגיטלי בקרב האוכלוסיה המבוגרת‪ ,‬מתן כלים חדשים למבוגרים לתקשורת במיומנויות המאה ה‪ ,21-‬חיזוק המורשת‬

             ‫הארצית והלאומית‪ ,‬הנחלת המורשת לדור הצעיר והפגת הבדידות בקרב האולוסייה המבוגרת‪.‬‬

                                    ‫‪12‬‬
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17