Page 3 - מצגת הקשר הרב דורי
P. 3

‫העשור השני‬                 ‫תוכן עניינים‬

              ‫המשרד לשוויון חברתי | ‪52‬‬                        ‫ברכות | ‪4‬‬
             ‫אנו ‪ -‬מוזיאון העם היהודי | ‪54‬‬           ‫על תוכנית הקשר הרב דורי | ‪12‬‬
  ‫מודלים‪ ,‬יוזמות ושיתופי פעולה בעשור השני | ‪57‬‬
          ‫מודלים עירוניים בעשור השני | ‪62‬‬                  ‫העשור הראשון‬

                   ‫ראשון לציון | ‪62‬‬     ‫התפתחותה של תוכנית הקשר הרב דורי | ‪16‬‬
                     ‫הרצליה | ‪64‬‬                 ‫כך זה התחיל‪16 | ...‬‬
                      ‫חדרה | ‪65‬‬
                                  ‫מפיילוט לתוכנית בפריסה ארצית | ‪19‬‬
             ‫יישומי יוזמות בבתי הספר | ‪66‬‬      ‫הטכנולוגיה בשירות הקשר הרב דורי | ‪20‬‬
                  ‫ימי עיון וסיורים | ‪72‬‬
                 ‫כנסים ותערוכות | ‪75‬‬          ‫מודלים ויוזמות בעשור הראשון | ‪22‬‬
                               ‫מודלים ויוזמות במסגרת משרד החינוך | ‪22‬‬
               ‫מאגר סיפורי מורשת | ‪83‬‬
        ‫למידה היברידית בתקופה הקורונה | ‪86‬‬               ‫יישומי יוזמות בבתי הספר | ‪24‬‬
                                      ‫התרחבות למודלים עירוניים | ‪28‬‬
‫עם המבט קדימה‪ :‬סיכום‪ ,‬יעדים והמשך פעילות | ‪88‬‬
                  ‫צוות התוכנית | ‪91‬‬                     ‫רמת גן | ‪28‬‬
                                              ‫הכשרת מורים |‪33‬‬
            ‫קול קורא לשנת תשפ"ב | ‪93‬‬           ‫התפתחות ברשת‪ :‬אתרי התוכנית | ‪34‬‬
                                             ‫ימי שיא וכנסים | ‪37‬‬

                                ‫המעבר מהעשור הראשון לעשור השני | ‪46‬‬

                              ‫‪3‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8